25 Mart 2012 Pazar

Çocuk Ruh Sağlığı sayfa 55 : Ailede Çocuğun yeri , Ailede özel sorunların çocuk ruh sağlığına etkileri

           Ailede çocuğın yeri ;
             Çocuğun toplumdaki yeri, çocuğun ailedeki konumu ile son derece bağlan¬tıdır Kimi kez, toplumda son derece önemli olarak görülen bir etken olarak karşılaştırıldığında çıkan çocuk, çocuksuz ailelerin korkulu düşlerine karışır. Ailedeki ço¬cuk tipinin belirlenmesi ile bir anlamda ailenin de toplumdaki yeri belirlenmiş olmaktadır.
Çocuğun ailedeki yerinin ve işlevinin tam olarak belirlenebilmesi için ailedeki çocuk tipinin, çocukların sayısının ve sırasının, cinsiyetinin bilinmesi gerekmekledir. Biliyoruz ki, tüm bunlar, hem ailenin çocuklara verdiği, ya da gerebildiği önem açısından, hem de çocuğun kendini ailenin içinde yeterince iyi '' biçimde konumlandırabilmesi açısından önemlidir. Ailedeki çocuk tipinin, ailenin genel kalıpları, yaşam beklentileri dışına çıkması olağan değildir. Her nekadar iyi eğitimli anne babaların çocukları zaman zaman haylaz, yaramaz ve tembel adalete düşkün anne babaların kanun dışı eylemlere girişen çocukları olsa da genelde çocuklar aile bireyleri içinde model aldıkları kişilere benzerler. Ailedeki çocuk tipi denildiğinde Çocuğun bireysel niteliklerinden çok aileye katılımı ile ilgili özellikler anlatılmak istenmektedir.
                
                                         Aile İçinde Özel Sorunların Çocuk Ruh Sağlığına Etkiler;
                                            Aile İçinde Özel Sorunların Çocuk Ruh Sağlığına Etkiler;

Aile İçindeki Özel Sorunların Çocuğun Ruh Sağlığına Etkileri
Aile birliğinin yasal ve sosyal açıdan sona ermesi durumuna boşanma denir. Eşler arasındaki anlaşmazlıklar, alışkanlık ve beklentilerdeki farklılıklar, ekonomik sorunlar gibi nedenlerle aile birliği bozulabilir. Eşler aile birliğinin devamını sağlamak ve sorunlarına sağlıklı çözümler bulmak amacıyla dayanışma içinde sonuna kadar çalışmalıdır. Bunun başarılamadığı durumlarda boşanma gerçekleşir. Boşanma tüm aile bireylerini derin bir şekilde etkiler. Fakat bu durumdan en çok çocuklar etkilenir. Çocuğun kişiliğinin gelişimi,ruh ve beden sağlığı açısından ailenin önemi çok büyüktür…
Üvey Anne – Baba
Aile içinde yaşanan özel sorunlardan biri de üvey anne-babayı çocuğun kabul etmesidir. Boşanma ya da ebeveynlerden birinin ölümü sonucundan eşlerin başka biriyle evlenmesi son derece doğaldır. Yalnız bunu çocuğun kabul etmesi zordur ve zaman ister. Evlenecek kişinin öncelikle çocuğun ruh sağlığını düşünmesi gerekir. Çocuk bu olaya psikolojik olarak hazırlanmalıdır. Çocuğun duyguları karmaşıktır. Bu durumdaki çocuk kendisini suçlayabilir, terkedilmişlik duygusu yaşanabilir, güven duygusu sarsılır.


(http://birkadinfenomeni.com/aile-icindeki-ozel-sorunlarin-cocugun-ruh-sagligina-etkileri.html )
     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder